8. 02. 2022

Nové možnosti měření rozměrů, tvarů, geometrických veličin a povrchů

 

Významně jsme rozšířili možnosti měření rozměrů, tvarů, geometrických veličin a povrchů díky novému měřicímu vybavení:

3D měření měření na souřadnicovém CNC měřicím stroji Altera SLHAALTERA SL

- je optimalizován pro nejnáročnější měřicí úlohy
- patří mezi nejpřesnější souřadnicové měřicí stroje na trhu
- vyniká keramickou konstrukcí pro vyšší tuhost a teplotní odolnost

 

Parametry

- základní měřicí rozsah 1500x1000x800 mm
- přesnost až 0,8+L/600 µm
- dotyková senzorika Renishaw PH10/PHS1-2
- formáty CAD: STEP, IGES, CATIA, Solidworks a další
- reporty: PDF, ASCII, Excel, Q-DASS

 

Příklady nejčastějšího použití

- měření různě tvarovaných obrobků, dílů, forem apod.
- měření různých hřídelí
- měření délky dílů je možné i nad 1500 mm
- měření různých geometrických veličin: kruhovitost, souosost, házivost, kolmost, rovnoběžnost apod.

 

Proč měřit u nás?CAMIO software

- rychlá odezva na poptávku měření
- příprava měření na základě dodaných výkresů, modelů, vzorků apod.
- realizace měření v krátkých termínech po přípravné fázi
- opakované měření stejných dílů za výhodnější ceny a v kratších termínech
- nezávislé měření v dodavatelsko-odběratelských sporech

 

 

 

 

 

 

Měření tvaru (kontury) a drsnosti přístrojem Mitutoyo SV-C 3200 W4

profil povrchu

 

- hybridní přístroj na měření drsnosti povrchu a pro měření kontury
- rozšiřuje rozsah měření kontury při současném snížení ovlivňování obrobku
- při měření drsnosti povrchu je možné měnit měřicí sílu
- podpora mezinárodních norem drsnosti DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI a další
- software pro analýzu kontury a drsnosti povrchu

 

Parametry měření drsnosti

- měřicí rozsah: osa X (posuvová jednotka) 100 mm, osa Z1 (snímací jednotka) 800 / 80 / 8 μm
- rozlišení osy Z1 (snímací jednotka): 0,01 μm (800 μm) / 0,001 μm (80 μm) / 0,0001 μm (8 μm)
- posuzované profily: primární profil, profil drsnosti, envelope residual curve, filtrovaná křivka vlnitosti, pásmová propust křivky vlnitosti, křivka vlnitosti, rolling circle waviness curve, R-Motif, W-Motif, křivka DIN4776
- grafy: amplitudy distribuční křivky, BAC1, BAC2, výkonové spektrum křivky, automatická korelační křivka, sklon distribuční křivky, vrchol výšky distribuční křivky, parametr distribuční křivky
- kompenzace dat: kompenzace sklonu, kompenzace R povrchu, kompenzace elipsy , kompenzace paraboly, hyperbolická kompenzace, polynomiální kompenzace, automatická kompenzace kuželosečky, automatická polynomiální kompenzace
- filtry: Gaussův filtr, 2CRPC75, 2CRPC50, 2CR75, 2CR50, filtr robustní drážky

 

Parametry měření kontury

- měřicí rozsah: osa X (posuvová jednotka) 100 mm, osa Z1 (snímací jednotka) 60 mm (± 30 mm v horizontální poloze)
- rozlišení osy X (posuvová jednotka): 0,05 μm
- rozlišení osy Z1 (snímací jednotka): 0,04 μm
- rozlišení osy Z2 (sloup): 1 μm
- směr měření povrchu: nahoru i dolů

 

Parametry společné

- rozsah pojezdu osy Z2 (sloup): 500 mm
- úhel naklonění osy X: ± 45°

 

 

Měření tlouštěk povrchových úprav

Nabízíme službu měření tlouštěk povrchových úprav. Měření je prováděno pomocí následujících metod:

 

  • Elektromagnetická indukce

Tato metoda umožňuje měření nemagnetických vrstev, jako jsou barva, smalt, chrom, galvanický zinek, na železných a ocelových magnetických podkladech.

 

  • Vířivé proudy

Tato metoda umožňuje měření izolačních vrstev, jako jsou barva, eloxování, keramika, na nemagnetických kovech jako hliníku, mědi, zinku, litině, mosazi apod.

 

  • Ultrazvuková metoda

QuintSonic - měření lakuTato metoda umožňuje měření tloušťky barev, laků, plastových, skleněných, keramických, nebo kovových vrstev, na podkladech z plastu, kovu, dřeva, keramiky nebo skla. Lze měřit i vrstvy na vlákny vyztužených plastech, například z GFK – sklolaminátů (plast + skelná vlákna), CFK - kompozitů (plast + uhlíková vlákna), GFRP, CFRP, WCP.
Jedním měřením lze změřit tloušťku až 5 vrstev najednou!

 

- V případě objednávky provedeme na zaslaných vzorcích měření tloušťky povrchové úpravy, včetně vyhodnocení a vystavení protokolu o měření. Měření je prováděno přístroji kalibrovanými v akreditované laboratoři. Služba je účtována hodinovou sazbou.

- Na základě zaslaných vzorků, a informací o zakladním materiálu a povrchové úpravě, doporučíme vhodnou metodu měření a odpovídající přístroj. Tato služba je bezplatná.

 

V případě zájmu Vám bližší informace mohou podat pracovníci kalibrační laboratoře - viz kontakty.

Zpět na novinky